« terug naar vorige pagina

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van de motoriek van kinderen van 0 tot 18 jaar.
De meeste kinderen ontwikkelen hun motoriek ‘vanzelf’. Bij sommige kinderen is er sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Omdat bij elke leeftijd bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling vertraagd of afwijkend is. De kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling.
Een ander verschil met de fysiotherapie bij volwassenen is dat de ouders/verzorgers en indien nodig ook anderen (zoals bijvoorbeeld leerkrachten) worden betrokken bij het behandelproces. Dit laatste gebeurt altijd in overleg met u als ouder.

Voor wie is de kinderfysiotherapie?

Baby’s

Bij baby’s zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen.
Daarbij kan gedacht worden aan:

 • Voorkeurshouding – Overstrekken
 • Passiviteit – Onrust
 • Lage spierspanning – Hoge spierspanning
 • Weinig kracht – Asymmetrie in houding / beweging
 • Moeite met houdingsveranderingen – Eenzijdig bewegen

De behandeling bestaat voor een groot deel uit het verstrekken van informatie en adviezen omtrent houding, beweging en spel met uw kind.

Peuters / jonge kinderen (4-6 jaar)

Daarbij kan gedacht worden aan:

 • Moeite met grof / fijn motorische vaardigheden
 • Onhandigheid
 • Voorzichtige en terughoudende motoriek
 • Achterstand in motoriek in vergelijking met leeftijdgenootjes
 • Gespannen en / of te actieve peuter
 • Slappe en / of te rustige peuter
 • Verschil in bewegen van linker en rechter lichaamshelft
 • Opvallend looppatroon (tenen lopen, voetjes naar binnen, etc.)
 • (sport) Blessures

De behandeling is gericht op het trainen van vaardigheden. Plezier in bewegen staat centraal.

Oudere kinderen (6-18 jaar)

Daarbij kan gedacht worden aan:

Grove motoriek

 • Niet meekomen / opvallen in de gymles
 • Houterig / stijf
 • Slappe houding
 • Onrustig / veel bewegen
 • Opvallend looppatroon

Fijne motoriek

 • Niet willen tekenen / kleuren
 • Niet goed knippen / plakken / veters strikken
 • Onleesbaar handschrift
 • Pijn bij schrijven
 • Schrijftempo te laag
 • DCD
 • ADHD, ADD, NLD
 • Ademhalingsproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Pijnklachten
 • Vermoeidheid

De behandeling is gericht op de hulpvraag van het kind en zijn omgeving (ouders, school).
Door het oefenen van motorische vaardigheden krijgt het kind meer zelfvertrouwen. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving.

Bekijk hier de folder voor kinderfysiotherapie